OP ZOEK NAAR MIJN VERLEDEN

 

Onderzoek naar mijn voorouders

 

Mijn onderzoek begon met het verzamelen van personalia van mijn ouders, grootouders en overgrootouders alsmede van familieleden in mijn directe omgeving.

Ik ben uiteraard niet de enige die op zoek is naar een Familie Van Helden. Ongetwijfeld hebben naamgenoten of andere geïnteresseerden reeds het eenenander  uitgezocht.

Op Internet heb ik twee webpagina's gevonden van een geslacht Van Helden. Dit zijn:

 

home.wanadoo.nl/~nvhelden/genealogie.html

 

www.mijnstambomen.nl/leiden/helden.htm

De familie van beide webpagina's had geen relatie met de mijne.

 

Ondertussen had ik reeds gegevens verzameld van Internet, gemeente-archief Hendrik Ido Ambacht, de Oudheidkamer in Ridderkerk en het Streekarchief Land van Heusden en Altena.

Bij één van mijn bezoeken aan dit Streekarchief werd ik door Dick van Vugt uit Rijswijk (zie voor zijn stamboom members.lycos.nl/dbvanvugt) geattenddeerd op publicaties in het Genealogisch Tijdschrift voor West- en Midden Brabant en de Bommelerwaard (kortweg GTMWB).

 

In de editie van 1990 had Johan van Helden uit Bergschenhoek een genealogie van een familie van Helden gepubliceerd. Aan deze publicatie hadden Piet Sanders (redacteur van GTMWB) en Bastiaan van Wijk; nog een aantal gegevens aangeleverd die met name de alleroudste gegevens completeerden.

Bingo! Deze tak sloot perfect aan bij mijn verzamelde gegevens.

 

Met dank aan

 

Het is onmogelijk om een stamboomonderzoek te doen zonder de steun van anderen. Deze publicatie is mede tot stand gekomen door de hulp van een aantal personen die mij gegevens hebben verstrekt:

Johan van Helden, Trijnie van Bree, Dick van Vugt, Toon van der Stelt en mijn directe familieleden.

Al deze mensen en ook degene die ik niet genoemd heb, wil ik hartelijk danken.

 

En nog steeds is de stamboom voortdurend in beweging, want aanvullingen, uitbreidingen en correcties vinden met regelmaat plaats.

 

Belemmeringen bij het onderzoek

Voor zover tot op heden achterhaald, hebben mijn voorouders zich waarschijnlijk in de 16e eeuw gevestigd in het huidige Land van Heusden en Altena. Hoogstwaarschijnlijk in de toenmalige plaats Wijk. Het Land van Heusden en Altena was een vruchtbare landstreek en het is niet vreemd dat mijn voorouders hier neerstreken. De familie Van Helden was van oudsher een boerengeslacht.

 

In de loop van de eeuwen is deze landstreek vele malen geteisterd door natuurrampen en oorlogen. Bij een natuurramp werd begrijpelijkerwijze allereerst gepoogd het vege lijf te redden, dan het vee, de persoonlijke bezittingen en ten laatste de eventuele papieren bescheiden. Door deze natuurrampen en de oorlogen alsook de vroegere primitieve bewaring van bescheiden zijn er veel relevante (archief)bescheiden verloren gegaan.

 

Een indicatie wat voornoemde nog meer benadrukt is het archiefstuk R.A. Wijk, nummer 8, d.d. 20-12-1717.

 Hierin stond vermeld:

“Zo verkleert op 20 Februari 1717 Frans van Helden, oud 54 jaar, tesamen met Hendrik Pullen, oud 83 jaar en Jan Janse Bax, oud 64 jaar, allen wonende tot Wijk, ten overstaan van de schepenen Leendert Bax en Jacob Pullen, van de ambachtsheerlijkheid Wijk in de landen van Heusden, het volgende:

Zij herinneren zich dat de reformatie alhier te lande is ingevoerd geworden. Dat bij stroperijen ende plunderingen van de Spaanse Militie alle charters, papieren ende registers in huijse als kerck zijn vernietigt.

Dat in 1672 door droevig toeval van de Fransen is gebeurd dat de pastorie alhier door een brand is verwoest waarmede ook alle doopboeken, registers en verdere papieren zijn verbrand.

Dat ook de secretarie binnen Wijk en binnen de stad Heusden door brand is 'geconsumeerd' geworden waardoor veel leggers en slachtregisters zijn verbrand.

Dan volgt nog iets over bepaalde personen.

Dit onder de eed, "soo waalijck mogtte hunne comp: Godt almagtich helpen".

Get: Wijk 20 Februari 1717 door Leendert Bax, Schepen en Jacop Pullen, schepen.

 

Ondanks deze belemmeringen zijn wij er toch in geslaagd familiegegevens uit de 16- en 17- eeuw boven tafel te krijgen.

 

BRONNEN

 

· Gemeente Hendrik Ido Ambacht.

. Streekarchieven van het Land van Heusden en Altena, en Goeree en Overflakkee.

· Stadsarchief Dordrecht.

· Stadsarchief Rotterdam.

. Gemeente-archief Gorinchem.

. Regionaal Archief West Brabant, Stadsarchief Delft.

. Streekarchief het eiland IJsselmonde.

. Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg.

. Andere digitale archieven Zeeuws archief, Eindhoven,Tilburg, Breda,

  Bergen op Zoom, Genlias, enz.

. Streekarchief van de Bommelerwaard in Zaltbommel.

. Genealogisch centrum van de Hoeksche Waard in Heinenoord.

. Historische vereniging West-Alblasserwaard in Alblasserdam.

. Oudheidkamer van de gemeente Ridderkerk.

 

SOFTWARE

 

Voor het vastleggen van alle gevonden stamboomgegevens maak ik gebruik van het programma Aldfaer.

 

U kunt dit programma downloaden en daarnaast verder informatie vinden op de website www.aldfaer.nl