CONTACT-INFORMATIE

Alhoewel naar de grootst mogelijke volledigheid is gestreefd, zijn onvolkomenheden niet uitgesloten.Tevens kunnen, zowel in de door mijzelf gevonden gegevens als in de gegevens die ik op andere wijze heb verkregen, fouten zitten. Daarnaast is deze genealogie nog lang niet volledig.

 

Aanvullingen, correcties, opmerkingen of wijzigingen worden dan ook in dank aanvaardt.

 

 

U kunt dit mailen aan:  info@gerritvanhelden.nl